shipping 16

Sveriges vackraste arbetsplats

Cirka 90 procent av landets internationella godstransporter fraktas via vatten, vilket gör sjöfarten till Sveriges viktigaste trafikslag för utrikeshandeln. Det finns dock ett växande kompetensbehov inom sjöfarten, inte minst behöver fler lotsar rekryteras inom de närmsta åren. Det ligger till grund för den employer branding-kampanj som King Street tagit fram tillsammans med Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket ansvarar för att Sveriges sjövägar är framkomliga och säkerställer säkerheten för både människor och miljö. I den nationella planen från regeringen finns en tydlig ambition att öka godstransporten via sjöfarten - samtidigt står branschen inför en rad olika kompetensutmaningar. Var fjärde lots väntas gå i pension inom de närmaste fyra åren och det finns ett stort behov av att rekrytera fler. Förutom lotsar, finns den en brist på båtmän, mätningsingenjörer och VTS-operatörer. En annan utmaning är att öka andelen kvinnor på Sjöfartsverket.

I somras genomförde Sjöfartsverket Sjöfartskonvojen tillsammans med Transportföretagen för att locka fler till att börja arbeta inom sjöfarten. Det var en turné med isbrytaren Atle, där konvojen besökte hamnar längs Sveriges kuststräcka. Turnén väckte stort intresse och hade många besökare vid hamnbesöken.

Parallellt med Sjöfartskonvojen genomförde Sjöfartsverket en riktad medieinsats för både lokala medier och sociala medier. Syftet med kampanjen var att lyfta kompetensbehovet och öka kännedomen om Sjöfartsverket som arbetsgivare.

För att ge en inblick i arbetet på sjön, gjorde vi en serie videoreportage där ambassadörer med olika yrkesroller fick ge sin bild av deras jobb och arbetsplats. Filmerna publicerades på sociala medier och i Sjöfartsverkets egna kanaler. Kampanjens andra del bestod av mediebearbetning för att öka kännedomen om kompetensbehovet hos Sjöfartsverket. Vi riktade in oss på olika medier som täcker stora hamnar längs Sveriges långa kust. Kombinationen med lokala pressreleaser och lokala talespersoner väckte medialt intresse på såväl väst- som ostkusten.

Resultatet

Mediebearbetningen resulterade i hela 117 artiklar med en sammanlagd räckvidd på 8,2 miljoner. Arbetplatsreportage och nyhetsartiklar publicerades bland annat av SVT Nyheter, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, P4 Göteborg och Sydsvenskan, samt av ett stort antal lokalmedier och branschmedier. Det blev även en riksvinkel då en intervju med Sjöfartsverkets HR-direktör sändes i Sveriges Radios Ekonyheter, vilket gav ytterligare uppmärksamhet i bland annat TV4.

Även videoreportagen med bland annat lotsar och båtmän skapade stort engagemang i sociala medier. På Instagram och Facebook tillkom 1100 respektive cirka 1000 nya följare under kampanjperioden juni-augusti. Inläggen fick uteslutande positiv respons, bland annat kommentarer från personer som taggar sina vänner för att tipsa om lediga jobb. Internt skapade kampanjen en stolthet och glädje, inte minst bland de som deltog i videoreportagen och i artiklarna.