halloween clown 16x4.5

Säsongsbaserad PR – en metod för att dra nytta av aktuella händelser

I Sverige slog Halloween igenom under andra halvan av 90-talet och firas nu den 31 oktober varje år. Likt de flesta högtider är Halloween en perfekt tidpunkt för att nå ut med önskade budskap. Enligt en undersökning från Svensk Handel och Nielsen (2018) är Halloween handelns 10:e viktigaste försäljningperiod. Varannan svensk planerar att fira Halloween, och samma siffra för unga är hela 8 av 10. Dessutom kommer vi sammanlagt lägga över en miljard kronor på Halloween.

Men hur går det när folk klär ut sig för attpå riktigt skrämma andra? Under 2016 rapporterades det om personer som med oklart syfte varit utklädda till clowner. Clownerna rapporterades ha försökt lura in barn i skogen, vistats i skolor och i vissa fall även agerat våldsamt och attackerat andra. Bara i Region Syd i Sverige rapporterade polisen om 150 samtal gällande clowner, enbart under en helg. En teori var att det hela var ett marknadsföringstrick inför en kommande film, men detta tycktes aldrig kunna bekräftas.

I sådana här situationer är det viktigt att hålla koll på, och agera på, omvärldshändelser. Ett gott exempel är Teknikmagasinet, som valde att plocka bort utbudet av clownmasker under clownhysterin för att visa att de tog rädslan på allvar. Det här är ett enkelt sätt att förbättra sitt anseende, visa socialt ansvar och samtidigt uppmärksammas i samband med nyhetshändelser.

Sammanfattningsvis, genom att vara lyhörd och lyssna på sina kunder kan man både förbättra och förstärka sitt rykte, och samtidigt dra fördel av PR-möjligheterna som en högtid värd över en miljard ger.